OC biura

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Biura

  • Deliktowa i Kontraktowa odpowiedzialność cywilna w zakresie ekspertyz i opinii, jak też wycen maszyn i urządzeń oraz pojazdów ubezpieczona jest w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. / z sumą gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy w kwocie odpowiadającej równowartości 150 000,00 tys euro /.
  • Ryzyka działalności gospodarczej biura są również objęte ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w/g polisy ,,Przedsiębiorca" / z sumami gwarancyjnymi pojedynczych ryzyk: 50 000,00zł - OC deliktowa i 20 000,00 zł - OC kontraktowa/.