Przedmiot działalności biura

Przedmiotem działalności Biura Rzeczoznawcy w Białymstoku są wszystkie środki trwałe i ruchomości ( z wyjątkiem grup rodzajowych ,,0", ,,1" i ,,2" w/g ,,krst", ,,sww" i ,,pkwiu"), jak następują:3a

  • ,,3" - maszyny napędowe i elektryczne, kotły, zespoły i agregaty przetwórcze, ...
  • ,,4" - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, ...
  • ,,5" - specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz specjalne aparaty branżowe, ....
  • ,,6" - urządzenia techniczne; zbiorniki, aparaty, dźwigi i przenośniki, urządzenia przemysłowe i nie przemysłowe, ...
  • ,,7" - środki transportowe; pojazdy mechaniczne, tabor szynowy i bezszynowy, jak też konny i pływający,....
  • ,,8" - narzędzia przyrządy, sprzęt i aparaty oraz ruchomości i wyposażenie, ...

Zapisz