Przyczynkami uzasadniającymi sprawowanie funkcji rzeczoznawcy stała się wiedza i jej umocowanie, jak:

 • posiadane tytuły zawodowe, np:
 1. technik mechanik samochodowy specjalności T10-1007 /1961/
 2. inżynier mechanik /1966/
 • związki z motoryzacją, np:
 1. olsztyński klub motorowy LPŻ /1958/
 2. prawo jazdy od 1958roku /aktualnie kat: A,B,C,T,E/

pracownik200 copy

 • ścieżka nieprzerwanej pracy zawodowej /1961/
 • uprawnienia do nauczanie na kursach dla kandydatów na kierowców oraz kierowców w kategoriach zawodowych /1967/
 • certyfikaty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, np:diagnostyki samochodowej /1968/organizatora i wykładowcy szkolenia w tym zakresie /1969/
 • społeczna praktyka pełniącego obowiązki nieetatowego inspektora ,,761/N" gospodarki samochodowej wg.powołania Ministerstwa Komunikacji /1971/
 • licencja nr 49/71 zawodnika samochodowego Automobilklubu Podlaskiego umożliwiająca praktykę w rozpoznaniu ekstremalnych uwarunkowań oraz techniki jazdy podczas uczestnictwa w rajdach samochodowych,np:
 1. II miejsce - rajd świętokrzyski w Radomiu /1971/
 2. I miejsce - w III Eliminacjach Mistrzostw Strefy Centralnej w Lublinie /1971/
 • czynne uczestnictwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych na rzecz doskonalenia i wdrażania postępu techniczno organizacyjnego, jak też
 • uściślenia związków i wdrażania przepływu nauki do praktyki poprzez pozyskiwanie certyfikatów z doskonalenia zawodowego na dwuletnich kursach, np:
 1. prawnych dla Biegłych  w ZPP O/Warszawa- w latach:1967-1968 i 1972-1974, czy też
 2. w zakresie ,,inte" w Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie /1974/, co skutkowało iż
 • przy takim stanie faktów i rzeczy pozyskane certyfikaty uprawniały do świadczenia usług rzeczoznawczych w sferze zawodowej w ramach i z funkcji:
 1. członka Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego PZMot w Białymstoku -/z uprawnieniami w specjalnościach rzeczoznawczych A,B i C, (w/g wpisu w poz.841 z dnia 1974.07.18 Rady Głównej PZMot w Warszawie)
 2. członka Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Warszawie   ( w/g wpisu w poz. 6105/80 z dnia 1980.09.30 Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu SIMP w Warszawie)

     z uprawnieniami w specjalnościach:

 • 319-maszyny i sprzęt rolniczy
 • 705-pojazdy samochodowe i ciągniki
 • 830-wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

 O aktualności posiadanych kompetencji świadczyć mogą opinie, jak np: 

 W społeczności lokalnej taka działalność i praca zaowocowały w szczególności nadanymi odznaczeniami i honorowymi tytułami, jak:

 1. odznaki honorowe NOT /srebrna - 1978, złota - 1986 rok/
 2. odznaki honorowe TNOIK /srebrna - 1981, złota -1985 rok/
 3. srebrna honorowa odznaka SIMP - 1983 rok
 4. inne honorowe np: / -Automobilklubu Podlaskiego - 1976 rok,  złota - Zasłużony Działacz LOK - 1988 rok,  brązowa - MON,,za zasługi dl OC" 1988 rok
 5. Zasłużony Białostocczyźnie /srebrna - 1975 rok / złota- 1980 rok/
 6. Ministra Nauki,Szkolnictwa i Techniki /- zasłużony pracownik informacji naukowo-technicznej 1982 rok/, - zasłużony dla ZETO- 1983 rok.

Zapisz