• określenia stopnia zużycia i straty, opiniowanie przedwczesnego zużycia, lub przyczyn awarii, ustalenie wartości szkody,...
  • opinii z techniki i ruchu drogowego, wypadku i kolizji drogowej oraz ich analizy, weryfikacji wiarygodności opinii już wydanych w sprawie (np; przy wątpliwości czy symulacja komputerowa może być dowodem w sprawie, gdyż program komputerowy udziela odpowiedzi w zależności jak został zaprogramowany - jest to sui generis ,,księgowość kreatywna" )
  • weryfikacji dotychczasowych i ustalenia nowych norm zużycia paliw płynnych,...
  • oszacowania wartości czasowej dla kwalifikacji popełnionego czynu karalnego /KK lub KW/,....
  • szacowania majątku dorobkowego stron na czas wskazany, zaś w cenach aktualnych,...

 

  • określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ruchomości,...
  • doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeń, jak też np: określenie wartości ruchomości,...
  • do dofinansowania z pomocowych środków i funduszy na wspieranie rolnictwa krajowego,...
  • wg. właściwości niezbędnych do realizacji projektu z umowy o dofinansowanie tworzonego stanowiska pracy i dofinansowania działalności,...
  • z oceną spełnienia obowiązujących norm i standartów oraz właściwości niezbędnych do realizacji projektu o dofinansowanie tworzonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych,....
  • oszacowania ruchomości i środków trwałych dla potrzeb urzędów skarbowych i celnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.